சவர்க்காரம்

வழலை (Soap, சோப்பு) என்பது அழுக்கைக் கழுவுவதற்கு நீருடன் சேர்த்து உபயோகமாகும் பொருளாகும். பொதுவாகக் கட்டிகளாகக் கிடைக்கிறது. தடித்த திரவ வழலைகளும் உள்ளன. கி.மு. 2800 ஆம் ஆண்டளவில் இருந்து வழலை பயன்படுவதாகத் தெரிகிறது.இந்தக்...

இந்திய முட்டைதின்னிப் பாம்பு

இந்திய முட்டைதின்னிப் பாம்பு என்பது இந்தியத் துணைக் கண்டத்தில் காணப்படும் அரிய பாம்பு ஆகும்.இந்திய முட்டைதின்னிப் பாம்புIndian egg-eater at Amravatiகாப்பு நிலைமிக அருகிய இனம் (IUCN 3.1)உயிரியல் வகைப்பாடுதிணை:விலங்குதொகுதி:முதுகுநாணிதுணைத்தொகுதி:முதுகெலும்பிவரிசை:பாம்புதுணைவரிசை:Serpentesகுடும்பம்:Colubridaeதுணைக்குடும்பம்:Colubrinaeஇருசொற் பெயரீடுElachistodon westermanni . ....