Meistera

Meistera[1] là một chi thực vật trong họ Zingiberaceae, sinh sống tại vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Các loài được ghi nhận trong...

Rokkugo

"Rokkugo" (tiếng Triều Tiên: 로꾸거!!!) là đĩa đơn đầu tiên của Super Junior-T, một nhóm nhỏ của nhóm nhạc nam Hàn QuốcSuper Junior. Đĩa đơn...

EIF2B3

Yếu tố khởi đầu dịch mã eIF-tiểu đơn vị 2B gamma (tiếng Anh: Translation initiation factor eIF-2B subunit gamma) là protein ở người được mã...