Pananaliksik

Ang pananaliksik (alt.pagsasaliksik) ay ang "sistematikong pagsusuri o pagsisiyasat ng isang paksa, pangyayari, at iba pa."[1] Ito ang proseso ng pangangalap sa mga totoong impormasyon...