Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders.[1] Princip zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do strategie firmy (vedle primární orientace na vytváření zisku) se nazývá také trojí zodpovědnost.

Další významy jsou uvedeny na stránce CSR (rozcestník).

. . . Společenská odpovědnost firem . . .

Zásady, jež by měla ve své praxi dodržovat společensky odpovědná firma, lze rozdělit do třech složek trojí zodpovědnosti:[2]

V kodexu podnikatelského chování společnosti by měly být zahrnuty takové zásady jako:

Do sociální oblasti činnosti společensky odpovědné firmy mohou patřit např.:

  • filantropie
  • komunikace se zainteresovanými osobami
  • striktní dodržování lidských práv (dovolená, přesčasy, sickdays, benefity, nesnažit se nastavit minimální mzdu se slovy, venku čeká dalších 20 lidí)
  • dodržování pracovních standardů
  • šetrná produkce (včetně např. certifikace podle ISO 14000)
  • ekologická politika na všech úrovních (např. využívání recyklovanéhopapíru v administrativě, nemusí se tisknout každý email, elektronické zálohy, třídění odpadu, využívání BIO složky, používání vratných obalů)
  • ochrana využívaných přírodních zdrojů (čov)

Být společensky odpovědnou firmou je v zájmu podniku samotného – odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce a loajalitu zaměstnanců a přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. Předpokladem úspěchu je však systematický přístup, kdy odpovědné chování navazuje na obchodní strategii, hodnoty a poslání podniku. Jde o to, volit takové aktivity, které odpovídají charakteru podniku a očekávání klíčových stakeholderů neboli zainteresovaných osob. Praxe také ukazuje, že aktivity spojované se Společenskou odpovědností firem nejsou účinné bez osobního etického přesvědčení vedení i zaměstnanců.

. . . Společenská odpovědnost firem . . .

Tento článek pochází z webu Wikipedia. Původní článek může být trochu zkrácen nebo upraven. Některé odkazy mohly být upraveny. Text je licencován pod “Creative Commons – Attribution – Sharealike” [1] a část textu může být také licencována za podmínek “GNU Free Documentation License” [2]. Na mediální soubory se mohou vztahovat další podmínky. Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi právními stránkami . Webové odkazy: [1] [2]

. . . Společenská odpovědnost firem . . .

Previous post Fasetová klasifikace
Next post Rudolf Viest