Platy učitelů v Česku

Platy učitelů ve veřejných školách jsou jedním z nástrojů vzdělávací politiky České republiky.

Průměrný hrubý plat učitele dosahoval na konci roku 2020 částky 44 202 Kč. Jedná se o průměrný plat učitelů mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Nejnižší platy pobírali učitelé mateřských škol (průměrně 36 778 Kč), nejvyšší učitelé vyšších odborných škol (průměrně 48 469 Kč).[1]

Průměrné platy učitelů v roce 2020
Druh instituce Průměrný plat
Učitelé mateřských škol 36 778 Kč
Učitelé základních škol 46 267 Kč
Učitelé středních škol 47 627 Kč
Učitelé vyšších odborných škol 48 469 Kč

. . . Platy učitelů v Česku . . .

Současná výše platů začínajících učitelů na veřejných školách dosahuje zpravidla 11.–12. platové třídy.[2] Začínající učitelé základních škol, kteří nejsou v praxi déle než dva roky, tak dosáhnou na 30 930 Kč hrubého. U pedagogů mateřských škol začínají platy v 8. platové třídě, učitel MŠ bez praxe tedy dosáhne v základním výměru na 23 590 Kč.

Od 1. září 2019 došlo ke změně financování regionálního školství dle tzv. PHmaxu.[3] Změny financování se dotkly všech mateřských, základních a středních škol, které nejsou soukromé ani církevní. Reforma se nedotkla ani základních uměleckých škol. PHmax je oproti původnímu systému (financování dle počtu žáků) vypočítáván z maximálního možného počtu odučených hodin, který stanovuje ministerstvo. Tento systém snižuje závislost množství finančních prostředků na počtu žáků a poskytuje ředitelům škol větší množství finančních prostředků na nárokové i nenárokové složky platu než v minulosti.

I přes to, že se v médiích často objevuje srovnání učitelských platů s průměrnou mzdou, nejedná se o přesné srovnání. Průměrná mzda je vypočítávána z mezd všech pracujících v České republice, tedy i těch s nižším vzděláním. Učitelské povolání však vyžaduje vysokou odbornost a dle školského zákona musí učitel absolvovat tzv. učitelské minimum, které lze získat až po absolvování magisterského či inženýrského studia.[4]

Dle Českého statistického úřadu dosahoval medián mezd vysokoškolsky vzdělaných na konci roku 2019 výše 44 889 Kč[5], zatímco medián učitelských platů se pohybuje okolo 40 tisíc korun.[6]

Kariérní řád nereflektuje schopnosti zaměstnance, ale pouze délku praxe učitele. Průměrný věk učitelů je 47 let.[7] 6. listopadu 2019 proběhla stávka školských odborů, které požadovaly růst tarifních mezd o 10 %.[8]

  1. www.ceskenoviny.cz [online]. ČTK, 21. 4. 2021 [cit. 2.5.2021]. Dostupné online.
  2. www.kurzy.cz [online]. kurzy.cz, 21. 12. 2020 [cit. 2.5.2021]. Dostupné online.
  3. www.phmax.cz [online]. PHmax, 25. 1. 2019 [cit. 2.5.2021]. Dostupné online.
  4. www.msmt.cz [online]. MŠMT, 25. 8. 2020 [cit. 2.5.2021]. Roč. 2020. Dostupné online.
  5. vdb.czso.cz [online]. Český statistický úřad, 31. 12. 2019 [cit. 2.5.2021]. Dostupné online.
  6. www.kupnisila.cz [online]. Kupní síla, 7. 1. 2021 [cit. 2.5.2021]. Dostupné online.
  7. www.msmt.cz [online]. MŠMT, 21. 5. 2019 [cit. 2.5.2021]. Dostupné online.
  8. www.novinky.cz [online]. Novinky.cz, 4. 11. 2019 [cit. 2.5.2021]. Dostupné online.

. . . Platy učitelů v Česku . . .

Tento článek pochází z webu Wikipedia. Původní článek může být trochu zkrácen nebo upraven. Některé odkazy mohly být upraveny. Text je licencován pod “Creative Commons – Attribution – Sharealike” [1] a část textu může být také licencována za podmínek “GNU Free Documentation License” [2]. Na mediální soubory se mohou vztahovat další podmínky. Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi právními stránkami . Webové odkazy: [1] [2]

. . . Platy učitelů v Česku . . .

Previous post Ladislav Mňačko
Next post Fotbalista roku (Rusko)