Obyvatelstvo Běloruska

Tento článek se zabývá tématem obyvatel Běloruska. V roce 2014 mělo Bělorusko asi 9 481 000 obyvatel.[1]

. . . Obyvatelstvo Běloruska . . .

Běloruská populace dramaticky utrpěla během II. světové války, snížila se z více než 9 milionů lidí v roce 1940 na 7,7 milionu v roce 1951. Poté nastala znovu trend zvyšování počtu obyvatel a Bělorusko postupně dosáhlo počtu více než 10 milionů obyvatel. Poté populace znovu začala klesat a v letech 2006–2007 klesla na 9,7 milionu obyvatel.[2] Původně silně agrární země, kde téměř 80 % obyvatel žilo ve venkovských oblastech, podstoupila proces postupné urbanizace. Podíl venkovské populace se snížil ze 70 % v roce 1959 na méně než 30 % po roce 2000.[3]

Data podle World Factbook:

Populační pyramida Běloruska
0-14 let: 15,4 % (muži 759 285/ženy 717 118)
15-24 let: 11,7 % (muži 575 907/ženy 544 170)
25-54 let: 45,5 % (muži 2 141 419/ženy 2 227 433)
55-64 let: 13,3 % (muži 562 639/ženy 716 216)
65 let a víc: 14,2 % (muži 430 225/ženy 933 646) (2014, odhad)

. . . Obyvatelstvo Běloruska . . .

Tento článek pochází z webu Wikipedia. Původní článek může být trochu zkrácen nebo upraven. Některé odkazy mohly být upraveny. Text je licencován pod “Creative Commons – Attribution – Sharealike” [1] a část textu může být také licencována za podmínek “GNU Free Documentation License” [2]. Na mediální soubory se mohou vztahovat další podmínky. Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi právními stránkami . Webové odkazy: [1] [2]

. . . Obyvatelstvo Běloruska . . .

Previous post Útok na letiště v Kábulu 2021
Next post PNS Moawin (A39)