NAV1

Neuronski navigator 1 jest protein koji je kod ljudikodirangenomNAV1 sa hromosoma 1.[5][6][7]NAV1IdentifikatoriAliasiNAV1Vanjski ID-jeviOMIM: 611628MGI: 2183683HomoloGene: 10719GeneCards: NAV1Lokacija gena (čovjek)Hrom.Hromosom 1 (čovjek)[1]Bend1q32.1Početak201,622,885 bp[1]Kraj201,826,969 bp[1]Lokacija gena (miš)Hrom.Hromosom...

Fortuna

Fortuna ( latinski: Fortūna , ekvivalent grčkoj boginji Tyche) je boginja sreće i personifikacijasreće u rimskoj religiji koja je, uglavnom zahvaljujući kasnoantičkom piscu Boetiju, ostala...

Hondrocit

Hondrociti (grč. χόνδρος - hondros = hrskavica + κύτος, kytos = ćelija) su jedine ćelije pronađene u zdravim hrskavicama. Proizvode i održavaju hrskavični matriks, koji...

ARID4B

AT-bogati protein 4B sa interaktivnim domenom jest protein koji je kod ljudikodirangenomARID4B sa hromosoma 1.[5][6]ARID4BIdentifikatoriAliasiARID4BVanjski ID-jeviOMIM: 609696MGI: 2137512HomoloGene: 12847GeneCards: ARID4BLokacija gena (čovjek)Hrom.Hromosom 1 (čovjek)[1]Bend1q42.3Početak235,131,634 bp[1]Kraj235,328,219...

FAM20B

Protein FAM20B jest protein koji je kod ljudikodirangenomFAM20B sa hromosoma 1.[5][6]FAM20BIdentifikatoriAliasiFAM20BVanjski ID-jeviOMIM: 611063MGI: 2443990HomoloGene: 8909GeneCards: FAM20BLokacija gena (čovjek)Hrom.Hromosom 1 (čovjek)[1]Bend1q25.2Početak179,025,804 bp[1]Kraj179,076,567 bp[1]Lokacija gena (miš)Hrom.Hromosom 1...

Kariogamija

Kariogamija (grč. κάρυον – karion = orah, jezgro + γάμος – gamos = spajanje, vjenčanje.[1]) je završni korak u procesu spajanja dvije haploidneeukariotske ćelije, a...