Elin Meek

Awdures ac addasydd llyfrau Cymreig ydy Dr Elin Meek. Er iddi ond ddechrau addasu llyfrau i’r Gymraeg yn swyddogol yn 2001,[1] mae eisoes wedi cyhoeddi bron i 160 o lyfrau drwy weithio yn llawrydd.[2]

Elin Meek
Man preswyl Abertawe 
Dinasyddiaeth  Cymru
Galwedigaeth ysgrifennwr, cyfieithydd, adapter 

Magwyd Elin yng Nghaerfyrddin ac Ystalyfera, mae ei theulu o Geredigion. Mynychodd Ysgol y Dderwen a’r Ysgol Ramadeg i Ferched yng Nghaerfyrddin cyn mynd i astudio Almaeneg a Chymraeg ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth ac yna hyfforddodd fel athrawes yng Nghaerdydd.[3] Mae’n byw yn Abertawe ar hyn o bryd ac yn gweithio fel darlithydd yn Adran y Gymraeg, Coleg y Drindod, Caerfyrddin.

Caiff ei chomisiynu i addasu llyfrau fel rheol gan gyhoeddwyr megis Gwasg Gomer, Y Lolfa a Dref Wen. Mae ei chyfieithiadau mwyaf nodweddiadol yn cynnwys rhai o lyfrau Roald Dahl ar gyfer Rily Publications.

. . . Elin Meek . . .

 • Cymry wrth eu Gwaith (Cyfres Hwylio ‘Mlaen), Chwefror 1997 (Y Lolfa)
 • Llwyau Caru/Love Spoons (Cyfres Cip ar Gymru), Chwefror 2003 (Gwasg Gomer)
 • Urdd Gobaith Cymru/The Urdd (Cyfres Cip ar Gymru), Mai 2003 (Gwasg Gomer)
 • Deall Geiriau/Understanding Words (Helpwch eich Plentyn), Ebrill 2004 (Gwasg Gomer)
 • Dewi Sant (Cyfres Cip ar Gymru), Chwefror 2005 (Gwasg Gomer)
 • Ennill y Ras (Cyfres i’r Byw), Mawrth 2005 (Gwasg Gomer)
 • Babs (Cyfres i’r Byw), Mawrth 2005 (Gwasg Gomer)
 • Y Crwban a’r Ysgyfarnog (Llyfr Mawr), Gorffennaf 2005 (Gwasg Gomer)
 • Cwrs Mynediad, Awst 2005 (CBAC)
 • Y Ci Mawr Blewog (Cyfres ar Wib), Medi 2005 (Gwasg Gomer)
 • Gloywi a Gwella/Better Skills (Helpwch eich Plentyn), Rhagfyr 2005 (Gwasg Gomer)
 • Taclo’r Treigladau (Helpwch eich Plentyn), Mawrth 2006 (Gwasg Gomer)
 • Y Llygad Ddall (Cyfres Chwedlau o Gymru), Ebrill 2006 (Gwasg Gomer)
 • Magu Hyder/Gaining Confidence (Helpwch eich Plentyn), Tachwedd 2006 (Gwasg Gomer)
 • Dathlu Gŵyl Ddewi (Hwyl Gŵyl), Rhagfyr 2006 (Carreg Gwalch)
 • Budapest (Cyfres Golau Gwyrdd), Mawrth 2007 (Y Lolfa)
 • Ffion a’r Tim Rygbi (Cyfres ar Wib), Mawrth 2007 (Gwasg Gomer)
 • Yr Wyddfa/Snowdon (Cip ar Gymru), Mawrth 2007 (Gwasg Gomer)
 • Edrych yn Dda (Cyfres Tonic), Mehefin 2007 (Canolfan Astudiaethau Addysg)
 • Y Cwrwgl/The Coracle (Cyfres Cip ar Gymru), Ebrill 2007 (Gwasg Gomer)
 • Anifeiliaid/Animals (Llyfr Hwyl Dwli), Mehefin 2007 (Gwasg Gomer)
 • Cymru Gyfan/ Wales All Over (Llyfr Hwyl Dwli), Mehefin 2007 (Gwasg Gomer)
 • Dathlu Rygbi Cymru (Hwyl Gŵyl), Gorffennaf 2007 (Carreg Gwalch)
 • Adnabod Llythrennau/Learning About Letters (Helpwch eich Plentyn), Hydref 2008 (Gwasg Gomer)
 • Creu Brawddegau/Forming Sentences (Helpwch eich Plentyn), Hydref 2008 (Gwasg Gomer)
 • Ar Daith/On the Move (Llyfr Hwyl Dwli), Hydref 2008 (Gwasg Gomer)
 • Concro’r Byd/Around the World (Llyfr Hwyl Dwli), Hydref 2008 (Gwasg Gomer)
 • Dilyn Dwy Afon – Afon Tywi ac Afon Teifi (Mynediad i Gymru 1), Ebrill 2008 (Gwasg Gomer)
 • Mynyddoedd Mawr – Eryri a’i Phobl (Mynediad i Gymru 2), Ebrill 2008 (Gwasg Gomer)
 • O’r Tir – Byw yn y Wlad (Mynediad i Gymru 3), Ebrill 2008 (Gwasg Gomer)
 • Hwyl gyda Rhifau/Fun with Numbers (Helpwch eich Plentyn), Mehefin 2009 (Gwasg Gomer)
 • Dathlu Tywysogion Cymru (Hwyl Gŵyl), Medi 2009 (Carreg Gwalch)
 • Dawnsio Gwirion, Hydref 2009 (Canolfan Astudiaethau Addysg)
 • Lynda Waterhouse, Dysgu Caru (teitl gwreiddiol: Lovesick), Ebrill 1999 (Gwasg Gomer)
 • Jenny Sullivan, Dwy Droed Chwith (teitl gwreiddiol: Two Left Feet), Mehefin 1999 (Gwasg Gomer)
 • Bettina Paterson, Nadolig Llawen, Hipo Bach (teitl gwreiddiol: Happy Christmas, Little Hippo), Hydref 2001 (Gwasg Gomer)
 • Anthony Masters, Melltith Llyn Brwynog (teitl gwreiddiol: The Curse of the Frozen Loch), Tachwedd 1999 (Gwasg Gomer)
 • Viv French, Bom yn fy Mhen (teitl gwreiddiol: Falling Awake), Tachwedd 2001 (Gwasg Gomer)
 • Chris S. Stephens, Lawr ar Lan y Môr (teitl gwreiddiol: A Seaside Treat), Mehefin 2002 (Gwasg Gomer)
 • Catherine MacPhail, Grym y Garreg (teitl gwreiddiol: A Kind of Magic), Hydref 2002 (Gwasg Gomer)
 • Gary Crew, Yr Hen Dŵr (teitl gwreiddiol: The Water Tower), Mawrth 2003 (Gwasg Gomer)
 • Colin Thompson, Y Tŵr at yr Haul (teitl gwreiddiol: The Tower to the Sun), Ebrill 2003 (Dref Wen)
 • Graham Howells, Diwrnod i’r Dewin (teitl gwreiddiol: Merlin Awakes), Mai 2003 (Gwasg Gomer)
 • Jacqueline Wilson, Yr Anghenfil Dweud Straeon (teitl gwreiddiol: The Monster Story-Teller), Mawrth 2004 (Gwasg Gomer)
 • Jacqueline Wilson, Pecyn Bwyd y Deinosor (teitl gwreiddiol: The Dinosaur’s Packed Lunch), Mawrth 2004 (Gwasg Gomer)
 • Siân Lewis, Bili Jones, Seren (teitl gwreiddiol: Billy Jones, Dog Star), Mawrth 2005 (Gwasg Gomer)
 • Julie Rainsbury, Mr Penstrwmbwl a’r Ddraig Fach (teitl gwreiddiol: Mr Barafundle and the Rockdragon), Hydref 2005 (Gwasg Gomer)
 • Jacqueline Wilson, Ffrindiau Gorau (teitl gwreiddiol: Best Friends), Mai 2005 (Gwasg Gomer)
 • Malachy Doyle, Mam-gu Penrhiw a’r Barcud Coch Olaf (teitl gwreiddiol: Granny Sarah and the last Red Kite), Mehefin 2006 (Gwasg Gomer)
 • W. Awdry, Tomos a Persi yn Achub y Dydd (teitl gwreiddiol: Thomas and Percy to the Rescue) Rhagfyr 2006 (Dref Wen)
 • Francesca Simon, Henri Helynt yn Dial (teitl gwreiddiol: Horrid Henry’s Revenge), Chwefror 2007 (Canolfan Astudiaethau Addysg)
 • (gyda Mererid Hopwood) Laurie Krebs, Mae Pawb yn Mynd ar Saffari (teitl gwreiddiol: We All Went on Safari), Chwefror 2007 (Llyfrau Barefoot Cymru Cyf)
 • Benedict Blathway, Yn y Dref (teitl gwreiddiol: In the Town), Gorffennaf 2007 (Dref Wen)
 • Ian Whybrow, Siwan yn Mynd i Sglefrio (teitl gwreiddiol: Bella Gets her Skates), Medi 2007 (Gwasg Gomer)
 • Francesca Simon, Bom Drewllyd Henri Helynt (teitl gwreiddiol: Horrid Henry’s Stinkbomb), Hydref 2007 (Canolfan Astudiaethau Addysg)
 • Francesca Simon, Pants Henri Helynt (teitl gwreiddiol: Horrid Henry’s Underpants), Hydref 2007 (Canolfan Astudiaethau Addysg)
 • Heather Amery a Stephen Cartwright, Sinderela / Cinderella, Chwefror 2008 (Dref Wen)
 • Francesca Simon, Henri Helynt a’r Llau (teitl gwreiddiol: Horrid Henry’s Nits), Mawrth 2008 (Canolfan Astudiaethau Addysg)
 • Francesca Simon, Henri Helynt yn Twyllo’r Tylwyth Teg (teitl gwreiddiol: Horrid Henry Tricks the Tooth Fairy), Mawrth 2008 (Canolfan Astudiaethau Addysg)
 • Morris Gleitzman, Merch o dan Ddaear (teitl gwreiddiol: Girl Underground), Mai 2008 (Gwasg Gomer)
 • Roald Dahl, Moddion Rhyfeddol George (teitl gwreiddiol: George’s Marvellous Medicine), Ionawr 2009 (Rily)
 • Jenny Oldfield, Ysgol Cŵn Bach (teitl gwreiddiol: Pet School), Chwefror 2009 (Gwasg Gomer)
 • John Townsend, Taro’r Targed (teitl gwreiddiol: Deadline), Chwefror 2009 (Gwasg Gomer)
 • Jacqueline Wilson, Merched Drwg (teitl gwreiddiol: Bad Girls), Mawrth 2009 (Gwasg Gomer)
 • Roald Dahl, Y Crocodeil Anferthol (teitl gwreiddiol: The Enormous Crocodile), Mai 2009 (Rily)
 • Tony Bradman, Y Ddau Jac (teitl gwreiddiol: The Two Jacks), Mehefin 2009 (Gwasg Gomer)
 • W. Awdry, Tomos a’i Ffrindiau: Tomos, Gorffennaf 2009 (Rily)
 • W. Awdry, Tomos a’i Ffrindiau: James, Gorffennaf 2009 (Rily)
 • W. Awdry, Tomos a’i Ffrindiau: Pyrsi, Gorffennaf 2009 (Rily)
 • Roald Dahl, Mr Cadno Campus (teitl gwreiddiol: Fantastic Mr Fox), Medi 2009 (Rily)
 • Julie Bertagna, Arwr y Naid Bynji (teitl gwreiddiol: “Bungee Hero), Medi 2009 (Gwasg Gomer)
 • Alan Durant, Ail-Lwytho’r Game Boy (teitl gwreiddiol: Game Boy Reloaded), Medi 2009 (Gwasg Gomer)
 • Michael Morpurgo, Caeau Fflandrys (teitl gwreiddiol: Private Peaceful), Medi 2009 (Dref Wen)
 • W. Awdry, Tomos a’i Ffrindiau: Gordon, Tachwedd 2009 (Rily)
 • W. Awdry, Tomos a’i Ffrindiau: Jeremi, Tachwedd 2009 (Rily)
 • W. Awdry, Tomos a’i Ffrindiau: Tobi, Tachwedd 2009 (Rily)
 • Brian Keaney, Ysgol Jacob (teitl gwreiddiol: Jacob’s Ladder), Mai 2010 (Rily)
 • Colin Brake, Dr Who – Dewis dy Dynged: Y Rhyfel Oeraf (teitl gwreiddiol: Dr Who – Decide Your Destiny: The Coldest War), Awst 2010 (Rily)
 • Roald Dahl, Y Twits (teitl gwreiddiol: The Twits), Medi 2010 (Rily)
 • Michael Coleman, Tag (teitl gwreiddiol: Tag), Tachwedd 2010 (Rily)
 • Michael Coleman, Pa Ddewis (teitl gwreiddiol: Going Straight), Ionawr 2011 (Rily)
 • Roald Dahl, Jiráff, a’r Pelican a Fi (teitl gwreiddiol: The Giraffe and the Pelly and Me), Ionawr 2011 (Rily)
 • Jacqueline Wilson, Lowri Angel (teitl gwreiddiol: Vicky Angel), Gorffennaf 2011 (Gwasg Gomer)
 • Morris Gleitzman, Bachgen yn y Môr (teitl gwreiddiol: Boy Overboard), Awst 2011 (Gwasg Gomer)
 • Gwyddoniadur Darluniau Cyntaf i Blant (teitl gwreiddiol: The Usborne First Picture Encyclopedia), Medi 2011 (Rily)
 • Roald Dahl, Danny Pencampwr y Byd (teitl gwreiddiol: Danny the Champion of the World), Hydref 2011 (Rily)
 • Roald Dahl, Nab Wrc (teitl gwreiddiol: Esio Trot), Chwefror 2012 (Rily)
 • Gill Lewis, Gwalch y Nen (teitl gwreiddiol: Sky Hawk), Chwefror 2012 (Rily)
 • Judith Kerr, Mog y Gath Anghofus (teitl gwreiddiol: Mog the Forgetful Cat), Mawrth 2012 (Dref Wen)
 • Richard Walker, Jac a’r Goeden Ffa (teitl gwreiddiol: Jack and the Beanstalk), Ebrill 2012 (Llyfrau Barefoot Cymru Cyf)
 • Jacqueline Wilson, Cyfrinachau (teitl gwreiddiol: Secrets), Mehefin 2012 (Gwasg Gomer)
 • Thomas Bloor, Bechgyn y Bomio (teitl gwreiddiol: Bomber Boys), Gorffennaf 2012 (Barrington Stoke)
 • Tony Bradman, Myrddin, Y Bachgen Arbennig (teitl gwreiddiol: Young Merlin), Gorffennaf 2012 (Barrington Stoke)
 • Malachy Doyle, Melltith Teulu Lambton (teitl gwreiddiol: The Lambton Curse), Gorffennaf 2012 (Barrington Stoke)
 • Roald Dahl, Yr CMM (teitl gwreiddiol: The BFG), Awst 2012 (Rily)
 • Roald Dahl, Y Bys Hud (teitl gwreiddiol: The Magic Finger), Chwefror 2013 (Rily)
 • Roald Dahl, Charlie a’r Esgynnydd Mawr Gwydr (teitl gwreiddiol: Charlie and the Great Glass Elevator), Chwefror 2013 (Rily)
 • Gill Lewis, Dolffin Gwyn (teitl gwreiddiol: White Dolphin), Chwefror 2013 (Rily)
 • Francesca Simon, Henri Helynt a’r Cefnogwr Pêl-Droed (teitl gwreiddiol: Horrid Henry and the Football Fiend), Mawrth 2013 (Canolfan Astudiaethau Addysg)
 • Francesca Simon, Henri Helynt a’r Dyn Eira Erchyll (teitl gwreiddiol: Horrid Henry and the Abominable Snowman), Mawrth 2013 (Canolfan Astudiaethau Addysg)
 • Jacqueline Wilson, Candi-Fflos (teitl gwreiddiol: Candyfloss), Mai 2013 (Gwasg Gomer)
 • Francesca Simon, Henri Helynt a Melltith y Mymi (teitl gwreiddiol: Horrid Henry and the Mummy’s Curse), Hydref 2013 (Canolfan Astudiaethau Addysg)
 • Roald Dahl, Charlie a’r Ffatri Siocled (teitl gwreiddiol: Charlie and the Chocolate Factory), Ebrill 2017 (Rily)

. . . Elin Meek . . .

This article is issued from web site Wikipedia. The original article may be a bit shortened or modified. Some links may have been modified. The text is licensed under “Creative Commons – Attribution – Sharealike” [1] and some of the text can also be licensed under the terms of the “GNU Free Documentation License” [2]. Additional terms may apply for the media files. By using this site, you agree to our Legal pages . Web links: [1] [2]

. . . Elin Meek . . .

Previous post West Des Moines, Iowa
Next post Disenchantment