BBC Radio Cymru

Gorsaf radio BBC Cymru yw BBC Radio Cymru, sy’n darlledu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae wedi bod yn darlledu rhaglenni radio yn Gymraeg ledled Cymru ers iddi ddarlledu gyntaf ar 3 Ionawr1977. Pan gafodd ei sefydlu, hon oedd yr unig orsaf radio i ddarlledu ar donfedd FM yn unig. Erbyn hyn, mae hefyd yn darlledu ar radio digidol DAB, ar Freeview yng Nghymru, ar gebl digidol ac ar loeren drwy wledydd Prydain cyfan, ers 2005; fe’i darlledir hefyd dros y Rhyngrwyd ers Ionawr 2005 – i bedwar ban byd[2]. Mae’r rhaglenni’n cael eu cynhyrchu yn eu stiwdios yn Aberystwyth, Bangor, Caerdydd a Chaerfyrddin.

BBC Radio Cymru
Ardal Ddarlledu Cymru
Dyddiad Cychwyn 3 Ionawr 1977
Tonfedd FM: 92.4-96.8, 103.5-104.9,
DAB,
Freeview: 720 (yng Nghymru),
Sky Digital: 0154 (dros Prydain a Iwerddon),
Virgin Media: 936,
Ar-lein
Pencadlys Aberystwyth, Bangor, Caerdydd
Perchennog BBC
Gwefan www.bbc.co.uk/radiocymru
Canran cynulleidfa 2.7% (2017)[1]

Cychwynnodd yr orsaf 6.45am ddydd Llun gyda Geraint Jones yn cyflwyno’r gwasanaeth newydd. Gwyn Llewelyn oedd y llais nesaf i’w glywed, yn darllen bwletin newyddion pymtheg munud o hyd.[3] Yn dilyn hynny am 7am oedd y rhaglen frecwast Helo Bobol a gyflwynwyd gan Hywel Gwynfryn. Roedd bwletin newyddion eto am 7.45am.

Yn ystod y dydd mae’n darparu cymysgedd o raglenni gan gynnwys newyddion (yn rhaglenni Dros Frecwast, Dros Ginio a Post Prynhawn, ynghyd a bwletinau bob awr), sgwrs a cherddoriaeth, a rhaglenni dyddiol fel Aled Hughes, Bore Cothi, Tudur Owen a Geraint Lloyd.

Ar 25 Gorffennaf 2020, symudodd y gorsafoedd radio o y Ganolfan Ddarlledu yn Llandaf i bencadlys newydd yn Sgwâr Canolog, Caerdydd. Ar Radio Cymru 2 am 7yb, darlledwyd y Sioe Frecwast gyda Daniel Glyn o’r stiwdio newydd, gyda Huw Stephens a Caryl Parry Jones ym gwmni iddo. Yna ar Radio Cymru am 11yb, darlledwyd Y Sioe Sadwrn gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips. Roedd Hywel Gwynfryn, un o gyflwynwyr cyntaf Radio Cymru yn 1977, yn y stiwdio ar gyfer y darllediad cyntaf hanesyddol. Cyflwynodd ei sioe cyntaf ef o’r adeilad newydd ar ddydd Sul, 26 Gorffennaf.[4]

. . . BBC Radio Cymru . . .

Ar ddydd Llun, 19 Medi 2016, lansiwyd ail wasanaeth radio, Radio Cymru Mwy am gyfnod arbrofol o dri mis yn y cyfnod yn arwain at ben-blwydd Radio Cymru yn 40 oed. Roedd yn cynnwys pump awr o raglenni adloniant a cherddoriaeth bob diwrnod o’r wythnos, a roedd ar gael ar DAB yn y de-Ddwyrain ac ar lein.

Chwe mis yn ddiweddarach cyhoeddodd BBC Cymru y byddai ail orsaf radio, Radio Cymru 2, yn cael eu lansio ar fore Llun, 29 Ionawr 2018.[5] I gychwyn bydd yn darparu sioe frecwast yn cynnwys cymysgedd o gerddoriaeth ac adloniant.[6] Bydd yr orsaf ar gael drwy lwyfannau digidol – DAB, teledu digidol a BBC iPlayer Radio. Yn Hydref 2017 cyhoeddwyd mai’r cyn-newyddiadurwr Dyfan Tudur fyddai’n arwain y gwasanaeth newydd.[7]

Yn Rhagfyr 2017 cadarnhawyd amserlen cyntaf yr orsaf:[8]

 • Dydd Llun i ddydd Iau, 6.30-8.30 – Caryl Parry Jones a Dafydd Du (Dafydd Meredydd)
 • Dydd Gwener, 6.30-8.30 – Huw Stephens
 • Dydd Sadwrn, 7.00-9.00 – Lisa Angharad
 • Dydd Sul, 8.00-10.00 – Lisa Gwilym

Rhestr o gyflwynwyr cyfredol:

 • Lisa Angharad (Radio Cymru 2 – brecwast Gwener)
 • Shân Cothi (Bore Cothi – bore Llun i bore Gwener)
 • Beti George (Beti a’i Phobol)
 • Marc Griffiths (Nos Sadwrn)
 • Kate Crockett (Dros Frecwast)
 • Terwyn Davies (Troi’r Tir)
 • Dylan Ebenezer (Dros Frecwast)
 • Gwawr Edwards (Swyn y Sul)
 • Ffion Emyr (Nos Wener a Nos Sadwrn)
 • Ifan Evans (Prynhawn Llun – Iau)
 • Daniel Glyn (Radio Cymru 2 – brecwast Sadwrn)
 • Linda Griffiths (Bore Sul)
 • Gwenllian Grigg (Dros Frecwast)
 • Lisa Gwilym (Lisa Gwilym yn Cyflwyno ar nos Fercher)
 • Hywel Gwynfryn (Prynhawn Sul)
 • Catrin Haf Jones (Dros Ginio)
 • John Hardy (Bore gynnar Llun i Gwener, Cofio, sylwebaeth bêl-droed)
 • Mirain Iwerydd (Radio Cymru 2 – brecwast Sul)
 • Daniel Jenkins-Jones (cyflwynydd clawr)
 • Dylan Jones (Post Prynhawn, Dros Frecwast Sadwrn, Ar y Marc)
 • John Jones (John ac Alun)
 • Geraint Lloyd (Nos Lun i Nos Wener)
 • Dewi Llwyd (Dros Ginio, Dewi Llwyd ar Fore Sul)
 • Rhodri Llywelyn (Dros Ginio)
 • Lauren Moore (Nos Wener)
 • Trystan Ellis Morris (Bore Gwener)
 • Rhys Meirion (Ar Eich Cais)
 • Rhys Mwyn (Recordiau Rhys Mwyn ar nos Lun)
 • Tudur Owen (Prynhawn Gwener, Bore Sadwrn)
 • Caryl Parry Jones (Radio Cymru 2 – brecwast Llun – Iau)
 • Gerallt Pennant (Galwad Cynnar)
 • Rhydian Bowen Phillips (Y Sioe Sadwrn)
 • Richard Rees (Bore Sadwrn)
 • Shelley Rees Owen (Y Sioe Sadwrn)
 • Alun Roberts (John ac Alun)
 • John Roberts (Bwrw Golwg)
 • Nia Roberts (Stiwdio)
 • Vaughan Roderick (Dros Ginio)
 • Huw Stephens (Byd Huw Stephens ar nos Iau, Radio Cymru 2 brecwast Llun – Iau)
 • Nia Thomas (Post Prynhawn)
 • Dei Tomos (Byd Amaeth, Nos Sul)
 • Georgia Ruth (Hwyrnos Georgia Ruth ar nos Fawrth)
 • Emma Walford (Bore Gwener)

. . . BBC Radio Cymru . . .

This article is issued from web site Wikipedia. The original article may be a bit shortened or modified. Some links may have been modified. The text is licensed under “Creative Commons – Attribution – Sharealike” [1] and some of the text can also be licensed under the terms of the “GNU Free Documentation License” [2]. Additional terms may apply for the media files. By using this site, you agree to our Legal pages . Web links: [1] [2]

. . . BBC Radio Cymru . . .

Previous post Disenchantment
Next post Llaeth ceirch