Лісова підстилка

Лісова́ підсти́лка, інколи росли́нна підсти́лка, ли́стяна підсти́лка або просто підсти́лка — вся органічна речовина, яку утворила лісова рослинність на мінеральній поверхні ґрунту, включно з рештками та неінкорпорованим гумусом[1]. Лісова підстилка є місцем мешкання багатьох невеликих тварин (переважно безхребетних), росту гіфів грибів і кореневищ рослин. Цей матеріал використовується деякими тваринами для облаштування гнізд. Коли лісова підстилка розкладається, поживні речовини вимиваються в ґрунт і вивільнюються у довкілля. Розклад підстилки є джерелом формування гумусу. В умовах надмірного зволоження, коли надходження кисню обмежене і активність мікроорганізмів недостатня для розкладу рослинних решток, можуть формуватись відклади торфу, часом багатометрові. Суттєве значення для розкладу підстилки має кислотність. При надмірному нагромадженні може створювати перешкоди природному відновленню лісу.[2]

Тремблер прямодзьобий шукає поживу в торішньому опалому листі.
Шар червоно-коричневих голок жовтої сосни, що вкриває землю.

У лісівництві є складовим елементом лісу.

. . . Лісова підстилка . . .

Швидкість нагромадження лісової підстилки характеризує такий показник як оновлюваність лісової підстилки (англ. forest floor turnover rate) або оновлюваність решток (англ. litter turnover rate) — відношення річної кількості опаду до загальної кількості лісової підстилки[3][4]. Цей показник нижчий для хвойних лісів, ніж для листяних[3].

З цим поняттям пов’язані наступні терміни:

  • опад або опалі рештки — відмерлі рослинні рештки, які щороку накопичуються на поверхні ґрунту[5];
  • рештки (англ. litter) — поверхневий шар лісової підстилки, який не перебуває в пізній стадії розкладання та зазвичай складається зі свіжо-опалого листя, хвої, гілок, стебел, кори та плодів[1];
  • розкладання (англ. decomposition) — процес розпаду та розщеплення органічної речовини[6].

Оновлюваність лісової підстилки[3] або оновлюваність решток[4] розраховується за такою формулою:

Оновлюваність решток=Річна кількість опалих рештокСередньорічна кількість ґрунтового горизонтуA0{displaystyle {mbox{Оновлюваність решток}}={{mbox{Річна кількість опалих решток}} over {mbox{Середньорічна кількість ґрунтового горизонту}}A_{0}}}

.

Ґрунтовий горизонт A0 є лісовою підстилкою.

. . . Лісова підстилка . . .

Ця стаття опублікована з веб-сайту Wikipedia. Оригінальна стаття може бути дещо скорочена або змінена. Можливо, деякі посилання були змінені. Текст ліцензований згідно з «Creative Commons – Attribution – Sharealike» [1], а деякі з текстів також можуть бути ліцензовані згідно з умовами «GNU Free Documentation License» [2]. До медіафайлів можуть застосовуватися додаткові умови. Використовуючи цей сайт, ви погоджуєтеся з нашими юридичними сторінками . Веб-посилання: [1] [2]

. . . Лісова підстилка . . .

Previous post Луценко Анатолій Федорович
Next post Анохинка